C66368

K07高磅呢料小臉盆帽


NT.580
請先選擇顏色 F (單一尺寸)

詳細介紹

 

商品介紹.顏色

請參考FB 12/05直播

https://www.facebook.com/MIZ.Co.Ltd

 


 

※ 實品顏色請參考直播,因買家使用不同螢幕,顏色可能有所差異,介意色差者請勿下單。

※ 實品顏色請參考直播,因買家使用不同螢幕,顏色可能有所差異,介意色差者請勿下單。

※ 實品顏色請參考直播,因買家使用不同螢幕,顏色可能有所差異,介意色差者請勿下單。

 

----------------------------------------------------------------

 

尺寸(cm) 帽圍 彈性 質料
F 54-58 呢料